Срещи

Академия за детски права за журналисти

Национална мрежа за децата организира Академия за детски права за журналисти.
В рамките на няколко часа ще бъдат представени основни теми, свързани с правата на децата и развитието на политиките за деца в България.
Ще бъдат дискутирани и анализирани актуални факти и данни от областите образование, здраве, семейство, деинституционализация и детско правосъдие.
Ще се обсъдят случаи от работата на неправителствени организации.
За повече информация – Ана Коларова – ana.kolarova@nmd.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ две = 4