Срещи

Винаги ли краката на лъжата са къси? (манипулация и комуникация)

Центърът за анализ на политическата и журналистическата реч организира среща-разговор с д-р Елена Крейчова на тема:
Винаги ли краката на лъжата са къси?
(манипулация и комуникация)
01 декември 14-17часа

Всеки ден се сблъскваме с необходимостта да убедим някого да постъпи по определен начин, да направи или да не направи нещо, което ние смятаме за добро или изгодно. Ежедневно някой се опитва да ни внуши идея, да ни принуди да действаме според чужд поглед към заобикалящия ни свят. Манипулацията е не просто присъства в човешките взаимоотношения, но тя даже e неизбежна, станала е вече част от нашето ежедневие, дори наша втора природа.

В разговора ще търсим отговор на въпросите: Какви са едни от основните принципи и методи на манипулацията? Как се проявява тя в публичното пространство?
Д-р Елена Крейчова се занимава с езикознание, психолингвистика, медии и медиен език, теория и практиката на превода. Съдебен преводач към Министерството на правосъдието на Чехия, преводач на специализирана и художествена литература.
Срещата ще се проведе на 1.12.2016 г. в „Плюс това“, ул. Марин Дринов № 30, от 14.00 до 17.00 часа