Срещи

Изкуството на дебата и комуникацията на науката

Информационната среща на тема “Изкуството на дебата и комуникацията на науката” – петък, 30.01.2015г., 18ч.
Срещата ще започне с презентация на Андрей Мирчев и Иван Цонев от „Асоциация Дебати София” (http://www.sofiadebaters.com/about-us ) за умението да се мисли логически и да се изказва аргументирано пред всякаква аудитория – било то в неформална обстановка или в съвсем конкретна среда, след което ще дискутираме прилагането на тези умения за в научните дебати като специфичен формат за комуникация. В срещата ще се включат комуникатори на науката, но са добре дошли всички, за които темата представлява интерес.