Изложби

Homecoming – Dessi Terzieva

„Правя колажи и други творби от хартия от както съм дете, но чак до преди малко повече от година това се превърна в разпалено пристрастяване. Докато си почивах от ученето за изпит по право за университета, седнах с най-новото списание „Тайм” и сглобих малък по-размер анти-военен колаж. Тогава осъзнах истинското значение на „арт терапията”. От тогава съм създала около 200 колажа, всички те за мое собствено удоволствие.” – Десислава Терзиева е родена в София, но от осем годишна насам живее в Детройт.
9 август в 20 часа – Откриване на изложбата в +Това
9 -18 август – Изложба в +Това

На 19ти август Деси ще бъде част от фестивала “СОФИЯ ДИША 2012”, където освен изложба ще подготви и интересен уъркшоп.
http://cargocollective.com/dessiterzieva
http://slavadelic.tumblr.com/

“I have been making collages and other paper works since I was a child, but it was not until a little over a year ago that it became a full blown addiction. While taking a break from studying for my law school admissions test, I sat down with the most recent Time magazine and put together a small scale anti-war collage; it was then that I understood the true meaning of “art therapy”. Since then, I have made nearly 200 collages, all for my own personal pleasure.” – Desislava Terzieva is born in Sofia, since eight years old she lives in Detroit.
9th of August 20h- Opening party at +TOVA
9th -18th of August – Exhibition at + TOVA

On 19th of August Dessi will be part of “СОФИЯ ДИША 2012” where she will make an interesting workshop besides an exhibition
http://cargocollective.com/dessiterzieva
http://slavadelic.tumblr.com/

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


1 × = четири