Плюс Това,  Презентации

Представяне на проект за център за устойчиво развитие „Пожарево”:

Фондация “Корен” представя проекта си – Център за устойчиво развитие “Пожарево” с 3 основни елемента, гарантиращи максимална устойчивост и независимост.
• Проектиране и изграждане на парк, основан на пермакултурата. Пермакултура е приложна наука за дизайн на човешки местообитания и продуктивни земеделски системи, наподобяващи максимално естествените. Културите, които ще се използват, ще са местни и ще бъде създадена семенна банка с местни и традиционни български култури.
• Сграда построена с максимално използване на рециклирани материали (гуми, опаковки и бутилки- Earthship). Ще бъде проектирана, така че, да показва на практика различни допълващи се технологии и методи за устойчиво развитие като пермакултура, използване на термомаса и пасивна вентилация, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), събиране на дъждовна вода, пречистване на вода чрез земеделие, зарибяване и др. Паркът и сградата ще бъдат проектирани, така че да се допълват.
• Ще бъде използвана компостна система по метода на Жан Пол. Посредством процеса на компостиране се добива био газ, био тор и топла вода (60˚).

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


пет − 4 =