Изложби

Превъплъщения в снимки и думи

Фотографията е един от начините, по който Зорница Петкова изразява себе си. Завършила е специалност Иранистика и Организационна Психология и професионално се занимава с Управление на човешките ресурси. Ако някой й предложи изкачване на висок връх, би тръгнала на същия ден. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− шест = 3