Изложби

Упражнения по стил – Фотографска изложба на Павел Белчев

Павел Белчев ни показва цикъл от фотографии, изграден по идеята на едноименната книга на Реймон Кьоно.
Фотографската интерпретация на 20 течения в изкуството използва един общ сюжет във всичките кадри,
който е сведен до един обект – яйцето – като проста и разпознаваема форма. Изложбата изследва връзката
между фотографията и останалите изкуства, както и формалните граници между тях.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× три = 27