Изложби

30×30 Изложба Невен

ИЗЛОЖБА 30 х 30 е личен проект, който събира 30 акварелни абстракции във формат 30 на 30см.
Абстракциите са особена форма за опознаване на действителността чрез повишена чувствителност.
Творбите са свободни, извън рамката на конкретната образност. Съдържат в себе си безкрай значения, смисли и измерения.
Интерпретацията е индивидуално преживяна и осмислена. Зрителят вижда, дефинира и назовава образи спрямо собствената си парадигма и вътрешен свят. Няма верни и грешни отговори. Именно това е най-вълнуващото – реалността е субективна.
Продължителост 17.06 – 15.07.2020
Окриване 17.06.2020г. в Плюс Това, ул.Марин Дринов 30