Презентации

“ЗАД ВРАТАТА НА ЗАЛЕЗА”

Издателство Жанет 45
+ това
и Антоанета Николова
ви канят на представяне на нова поетична книга
“ЗАД ВРАТАТА НА ЗАЛЕЗА”
представя Людмила Балабанова
Антоанета Николова в стиховете си е ту същество от съществен вид, ту знак за опасна крехкост и чупливост, ту качествена липса на количество. Важно е, че в тази поезия Бог говори не само чрез своите ангели, а чрез нея дава своето тихо сражение срещу сатанинска съпротива. И най-недовършеното стихотворение в тази книга е по-съвършено от изгарящото изговаряне, но що да стори Антоанета Николова, тя не е виновна, че е от друга духовна материя, от другата раса, задаваща се зад хоризонта на добротата и съпричастието!
Румен Леонидов
21 ноември (петък), 18:30 часа
ул. “Марин Дринов” 30
София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


пет − 3 =