Срещи

ACTA – дискусия

Тема: ACTA – упражнение по модерно законотворчество или урок по гражданска позиция
В Дискусионния форум участват будни ученици от гимназиална степен.
Дискусионният форум се организира със съдействието и подкрепата на БАЧУ (Българска асоциация на частните училища) и нейните членове. Гости ще бъдат представители на различни заинтересовани страни – автори, творци, носители на авторски права, създатели и разпространители на продукти, носещи авторски права, интернет доставчици, представители на електронни медии и средства за масова информация, представители на законодателите и всички като интернет-потребители.

Дискусията използва модел на разговор, който има за цел вникване и разбиране в дълбочина, извличане на ценното от всички гледни точки, конструктивност и търсене на приложими решения. Стремим се към избягване на спор и открито противопоставянето на гледни точки и доказване на правотата на една страна. Като резултат от дискусията ще се търсят отговори на следните въпроси:
Какви са възможностите споразумение като АСТА да работи в обществен интерес?
Има ли работещи идеи, различни от споразумението АСТА, които да са решение на проблема в съвременното общество?

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − шест =