Изложби

Art Photography by St.Yo

St.Yo представя колекцията си от арт фотографии под името PORCELAIN FINGERS
Без претенциозността на професионалното изкуство, авторът ще представи серия от тематично подрабни фотографии – това са + / MY HEART IS WINTER / BEHIND NOIR / Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α / ∞ / ALIGERA / FEBRUARY. Всяка една от колекциите има своя маска-стих, която отразява вътрешния свят на автора и отключва сънуването за всеки един негов свят, за всяка една негова тъга.
2-17 Март

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 − = едно