Изложби,  Плюс Това

Берлин – Фотографска изложба на Герит Енгел

Герит Енгел
ни показва Берлин чрез серия архитектурни фотографии. Всички избрани от него сгради имат собствен облик, а чрез дистанцираното им улавяне на лента, авторът се доближава до портретната фотография и чертае различна и необикновена визуална история на града. Снимките са едностилови – бяло небе, приглушена цветност и еднаква дълбочина на фокус. Погледът на Герит Енгел е впечатляващ със своята обективност. Той много рядко допуска разсейващи елементи, като хора или други обекти, и вместо това се концентрира единствено върху „физиономията“ на сградата.

Серията Берлин
е и своеобразен инициатор на създаването на типология на архитектурата на града 20 години след падането на берлинската стена. В своя градско-пространствен проект Герит Енгел успява да сътвори трайна картина на историята на строителството, която ненатрапчиво изобилства със социални и политически знаци.
Изложбата се осъществява благодарение на Гьоте-институт и ЕДНО.


снимки: Михаил Новаков

One Comment