Срещи,  Събития

Вдъх-нови-ни

Вдъх-нови-ни
4 януари 2012 (сряда), 19:00-21:00ч.
в +Това, ул. “Марин Дринов” № 30
Нека започнем новата годината с ентусиазъм и любопитство – каквито винаги сме имали в Тук-Там!
След еуфорията на празниците ви каним в lounge атмосферата на +това, за да споделим един с друг своите идеи, проекти, решения и мечти за 2012.

Всеки ще може в рамките на 2минути да вземе микрофона и да разкаже на останалите за своя идея – индивидуална, налудничава, професионална, истинска.
Така ще чуем за различни хубави идеи и интересни проекти, а също можем да получим съвет.
Ние сме изпълнени с любопитство да чуем вашите нови идеи – а вие готови ли сте да започнете 2012? :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 + осем =