Срещи

Sofia Contemporary – Попитай артиста

Художниците, които гостуват в София в рамките на Близо, по-близо, заедно – уроци по съжителство, ще говорят пред публика за работата си в неформална среда. Домакини на разговорите ще бъдат куратори, критици и изследователи от София.
20 април: Ахмет Огют / 19:00
Ахмет Огют е роден в Диарбекир, Турция, през 1981. Чрез своите рисунки, инсталации, пърформанси и филми Огют размишлява върху течения, конфликти и иновации в глобалното икономическо и геополитическо пространство.
Последните самостоятелни изложби на Огют са в Künstlerhaus, Щутгарт; SALT Beyoglu, Истанбул; Fondazione Giuliani, Рим; Kunsthalle Lissabon; The MATRIX Program в Музея за изкуство в Бъркли; Museum Villa Stuck, Мюнхен; Artspace Visual Arts Centre в Сидни; Музея за съвременно изкуство (GfZK) в Лайпциг; и в Kunsthalle Basel.

Сред груповите изложби, в които е участвал са: 7-мо Ливърпулско биенале, 12-то Истанбулско биенале, 4-то Московско биенале, Trickster Makes This World, Nam June Paik Art Center; Performa 09, Ню Йорк; 5-то Берлинско биенале за съвременно изкуство; Stalking with Stories, Apexart, Ню Йорк; и 9-то Истанбулско биенале. Заедно с Бану Ченетоглу представя Турция на 53-тото Венецианско биенале.
През 2012 основава The Silent University, автономна познавателна платформа. Ахмет е бил гост-артист на Rijksakademie van Beeldende Kunsten в Амстердам през 2007-2008. Той е носител на наградата „Europas Zukunft“ на Музея за съвременно изкуство в Лайпциг през 2010, Volkskrant Art Prize през 2011 и Специалната награда на бъдещото поколение на изкуството през 2012. В момента живее между Амстердам, Берлин и Истанбул.

The artists who will be in Sofia for Near, Closer, Together – Exercises for a Common Ground will be present to speak about their work with public in an environment of informal conversation. The conversations will be initated by some of the Sofia resident curators, writers and researchers.
20 April: Ahmet Öğüt / 7 pm
Ahmet Öğüt is born in Diyarbakır, Turkey in 1981. With his drawings, installations, performances and films Öğüt reflects on movements, conflicts and innovations in the global economic and geo-political space. Öğüt recently had solo exhibitions at Künstlerhaus, Stuttgart; SALT Beyoglu, Istanbul; Fondazione Giuliani, Rome; Kunsthalle Lissabon; The MATRIX Program at the UC Berkeley Art Museum; Museum Villa Stuck, Munich; Artspace Visual Arts Centre in Sydney; Museum of Contemporary Art (GfZK) Leipzig; and Kunsthalle Basel.

Selected group exhibitions include 7th Liverpool Biennial; 12th Istanbul Biennial; 4th Moscow Biennial; Trickster Makes This World, Nam June Paik Art Center; Performa 09, New York; 5th Berlin Biennial for Contemporary Art; Stalking with Stories, Apexart, New York; and 9th Istanbul Biennial. He co-represented Turkey at the 53rd Venice Biennale together with Banu Cennetoğlu.
In 2012 he founded The Silent University, an autonomous knowledge platform. Ahmet was a guest artist at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam in 2007-2008. He is winner of „Europas Zukunft“ prize from Museum of Contemporary Art (GfZK) Leipzig, 2010, the Volkskrant Art Prize 2011 and The Special Prize of the Future Generation Art Prize, 2012. He currently resides in Amsterdam, Berlin and Istanbul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 7 = шейсет три