plustova

Академия за детски права за журналисти / вторник 18.03.14 от 9:30

Национална мрежа за децата организира Академия за детски права за журналисти.
В рамките на няколко часа ще бъдат представени основни теми, свързани с правата на децата и развитието на политиките за деца в България.
Ще бъдат дискутирани и анализирани актуални факти и данни от областите образование, здраве, семейство, деинституционализация и детско правосъдие.
Ще се обсъдят случаи от работата на неправителствени организации.
За повече информация – Ана Коларова – ana.kolarova@nmd.bg