Изложби

Благотворителна изложба търг “Light”

Прочутият творчески колектив DeFrois, Racheva, Kalch, Esberger, съзнавайки невъзможността за изчерпателност, настройва своите стилови граници и артистична насока, маркирайки убеждението, че светлината, трябва да бъде изучавана, за да може изразяването да бъде осмислено.
Съвременната визуална среда и чувствителност, определят и художествената нагласа, за да може творбите да не зависят от догмите на действителността, въпреки че някои пределни интерпретации, показват превръщането на общи убеждения в заблуда, но до голяма степен отсъстват в институциите на паметта.

Тази експозиция е част от общо усилие на колектива, към усвояване на културните присъствия и затова в нея са включени и творби на приятели, артисти от различни държави.
Изложбата и търга са изцяло с благотворителна цел. Всички събрани средства ще бъдат дарени за благотворителност насочена към деца в нужда “Да помогнем на Ивайло” DMS IVO и “Подкрепете Криси отново” DMS KRISI. 17 777

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + = дванайсет