Изложби

ДОМ – изложба фотографии от Вихрена Нинова

Вихрена Нинова завършва фотография в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”.
В +това тя представя своята първа самостоятелна изложба. ДОМ е част от дипломния й проект, по който работи в продължение на няколко години, като периодично посещава „Спасителен център за диви животни” в Стара Загора – специализирано звено от дейността на Федерация „Зелени Балкани”, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни, предимно птици. Срещите и възможността да снима в Центъра пораждат възхищението й от любовта и чистосърдечните усилия на хората в него да съхранят живота на същества, чиято роля в заобикалящия ни свят често е пренебрегвана. Единствен по рода си в България, Центърът се е превърнал във възможност за оцеляване на много пострадали и от човешка ръка птици; място, където те получават лечение, храна и грижа; за някой от тях той е постоянен дом, настояще и бъдеще…

Изложбата е с дарителска цел, всички приходи ще бъдат предоставени на „Спасителния център за диви животни” в Стара Загора.
“Техният свят е небето.
На крилете си носят свобода.
Имат и свой Дом – в „Спасителния център за диви животни” в Стара Загора.
А у дома се срещаш със свои близки.
Хората, които подаряват своето време, сили, енергия и обич на птиците, са техните близки.
Запознах се с тях, сприятелихме се, бяхме заедно. Няколко пролети посрещнах в техния Дом.
Съхраних образи, опитах се да уловя моменти, пориви, полъха на свободата, който разрошва крилете им…
Те са тук, пред вас – запознайте се с приятелите ми!”
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly.
All your life you were only waiting
For this moment to arise.
“Blackbird”, The Beatles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − три =