Презентации

Ортелий – Премиера

Книгата, която – според Иван Ланджев – „настоява да бъде правилно неразбрана”, а според Георги Каприев върви към собствен суинг с намигане от Бекет, бродейки по границите на неща и събития (според Палми Ранчев), докато „снове от theos в anthropos и обратно с такава лекота (дразнещо виртуозна чак… според Ваня Стефанова)… ще има своята премиера на 9-и май 2012 г. (сряда) от 18:00 часа в +Това!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ четири = 5