Парти

Световен ден на урбанизма

Световният ден на урбанизма или на градското планиране се отбелязва от 1949 г. насам.
Тази година основна тема е водата, като е организирана онлайн конференция “Водата и планирането: флуидно предизвикателство”.
У нас денят ще бъде отбелязан с кратка и с волна програма първо в Университета по архитектура строителство и геодезия и след това в + това.
Повече информация може да намерите на следните адреси:
http://asub.info/
http://uacg.bg/
http://www.planningtheworld.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 7 = тринайсет