Работилници

Тялото на моето име

Каква сила е вложена в личното име на всеки от нас и как да я превърнем в ресурс за развитието на социалните ни умения?Древните са вярвали, че в собственото име има вложена магия, гарантираща оцеляването на общността и на отделния индивид. Концепцията за името е отразявала съществуващата тясна връзка между душата и името на даден човек. Знанието за името на даден човек е знание за неговата природа, създава връзка с и дава власт над него. Днес името отразява общокултурни и семейни ценности и се използва във всяка социална интеракция. Собственото име разкрива елементи от личната идентичност и от процеса на израстване. Ролите, в които влизаме разширява и обогатява концепцията за името – от вложените очаквания на родители и разширеното семейство, участвали в избора на личното име на дете до отразяване на социалния статус и мястото, което заема човек в организационната йерархия.

Зад всяко име стои телесен избор от собствени реакции – спонтанни и изпълнени със съдържания, които поднасяме на другите при нови и регулярни срещи. Почти автоматичното съобщаване на собственото име и реакциите – глас, мимика, походка, разкриват съобщение за начина, по който възприемаме себе си и очакваме другите да ни възприемат. Зад неволните жестове стои собственото разбиране за себе си.Този уъркшоп цели участниците – всеки сам за себе си, да достигнат до нова, често неподозирана информация за вложените идеи и схващания за това „Кой съм аз” и да потърсят адекватно реализиране на това познание в значимите взаимоотношения, в които влизат.

Водещ: Мая Угрюмова –психолог                                                                               Цена: 15.00 лв. като в цената са осигурени необходимите материали за уъркшопа                                                                                                                                        За записване пишете ни на go@plustova.com

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− четири = 5