Изложби

Фотографска изложба “Пържена рибена супа” – Веселина Николаева

Пържена рибена супа/ Веселина Николаева/ Месец на Фотографията, София 2013
23 май-16 юни 2013
Окриване: +Това/ 23 май 2013/ 19ч.
Пържена рибена супа на Веселина Николаева е история за едно от последните рибарски селища по северното крайбрежие на България. Само няколко семейства живеят там. Община Шабла не ги възспира да построят бараките, в които живеят и да продават улова си, но държи земята ‘нерегулирана’, което прави строежите върху имота незаконен. Сметки за ток и вода обаче пристигат на адресите.
Съществуването на тези рибари е уязвимо на политическите промени, ограничения на ЕС и кой знае още какво …
Може би един ден нов курорт на морето ще застане на това място, продавайки “идеята” на лукс в близост до природата, но до тогава – това девствено място е трудно за живот.

Това е място, където човек зависи от околната среда, но не я оформя. То не е красиво, нито екзотично в романтичния смисъл на думата. Това е едно от онези места, където модерността идва по-късно. “Прогрес” се случва около него и Бога, а не технологията е водеща сила.
Веселина Николаева (1976) е фотограф, получила професионалното си образование в Холандия и работи на свободна практика от 2001г. Работите и са включени в самостоятелни и групови изложби, както и международни фестивали. През 2004 издава първата си книга BABA , за която получава наградата Grand Prix на 4ти Международен фестивал по фотография в Лодз (PL), последвани от Descubrimientos Award за най-добър млад фотограф в Мадрит (ES) и Canon наградата на Сребърна Камера през 2005 в Амстердам (NL). От тогава Веселина Николаевапу бликува School no 7 (2007) и Simply a Line (2009), която е номинирана за най-добра книга на Dutch Doc в Холандия през 2010г.

Fried Fish Soup / Vesselina Nikolaeva / Month of Photography Sofia 2013
This is one of the last fishing villages on the north Black Sea coast of Bulgaria. Just a few families live here. The Shabla municipality allowed them to build their cabins and sell their catch but kept the land unregulated, which makes building and owning property illegal. They still get electricity and water bills. Their existence is vulnerable to political changes, EU restrictions en who knows…
Perhaps one day a new coast resort will stand on this place, selling the ‘idea’ of luxury close to nature but until then – this is the hard live in a virgin area, where man depends on the environment but doesn’t shape it.

This is not a place of beauty. It is not exotic in the romantic sense of the word. It is one of those places, where modernity came later. Progress happens around it and God, not technology – is the leading force.
Vesselina Nikolaeva (1976, Sofia) majors in Photography at the Art Academy of Utrecht (the Netherlands) in 2001. In 2005 she receives The Award for Young Photographer (in the framework of ‘De Zilveren Camera 2004 the Netherlands) followed by the Grand Prix of the 4th International Festival of Photography 2005 in Poland and the ‘Descubrimientos’ at Photoespana 2005 in Spain. Her work has been exhibited in numerous galleries and museums in Bulgaria and The Netherlands and has been a part of festivals in Germany, Spain, France,Poland, , Slovakia, Portugal, Greece, Belgium, Finland, Australia and the USA. Vesselina Nikolaeva has three individual book publications; Baba (2004) , School nr.7 (2006) and Simply a Line (2009)

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ три = 9