Изложби

Фотоизложба „Живо наследство – цветовете във времето“

Какъв е смисълът да пазим традициите от миналото ни? Вярваме ли, че трябва да се връщаме “към корените си”. Може ли обичаите и ритуалите да изглеждат атрактивни за младите хора в настоящето? И защо говорим за това днес?
Изложбата на фотографа Виктор Троянов „Живо наследство – цветовете във времето“ дава отговор на тези въпроси. 23-те снимки, отразяващи различните проекти по едноименния фонд на ФРГИ показват как културното ни наследство може не само да се съхрани, но и да се обогати, допълни, и да има модерно звучене. Тъкане на чипровски килими, фолклора на банатските българи, модерни смолянски самодиви са само част от това, което ще видите.

Фотографиите представят част от 28-те проекта от цяла България, финансирани по фонд „Живо наследство“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) за 2011г. През 2010 и 2011 програмата „Живо наследство“ се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


седем + = 16