Изложби

ЦИРК/CIRCUS

В рамките на Месец на фотографията – 2014 от 30.05 до 18.06.2014 в +това може да видите изложбата ЦИРК на Сантяго Серано. Фотограф базиран в Кито, Еквадор Сантяго Серано фокусира работата си основно върху социални и лични, средно и дългосрочни проекти. Завършил в Асоциацията на фоторепортерите на република Аржентина през 2008; Преминал “Семинар за съвременна фотография” в център за фотография в Мексико Сити през 2010 г. През 2011 е избран в програмата за визионерски портфолиа “ФОТОЕСПАНЯ” в Доминиканската република. През 2011 печели стипендия Ricoh за уъркшоп по фотожурналистика в Буенос Айрес, Аржентина. През 2013 печели стипендия за програмата към Фондация Педро Мейер в Мексико Сити “Фоторазкаът и новите медии”, с подкрепата на World Press Photo.

Сантяго е член на фотосдружението Парадокс (б.п. от анг. Пара документи) в Кито, където работи по персонални и колективни фотопроекти и издава книги на Еквадорски фотографи.
За своя проект „Цирк”, Сантяго споделя:
“В Монтегранде, провинция на Буенос Айрес се проведе единадесетата конвенция за цирк жонглиране и улични представления. За 5 дни през ноември се включиха около осемстотин участници от различни Латиноамерикански държави, за да участват в уъркшопи, лекции и вечерни представления, които да покажат доколко са довели до съвършенство своите умения.”

Within the program of the Month of Photography 2014 in Sofia, Bulgaria, in the gallery of PLUS TOVA you can see CIRCUS – the exhibition of Santiago Serrano.
Photographer based in Quito, Ecuador; his work focuses primarily on social and personal mid and
long-term projects. Graduated from the Asociation de Reporteros Graficos de la Republica Argentina
(ARGRA) in 2008; Centro de la Imagen in Mexico City in 2010 in the “Contemporary Photography Seminar”. In 2011 he was selected for PHOTOESPANA Portfolio visionary program in Dominican Republic. In 2011 won a Ricoh Scholarship for the Foundry Photojournalism Workshop in Buenos Aires, Argentina. In 2013 he won a scholarship for the “Fotonarrativa y Nuevos Medios” diplomaed program in Fundacion Pedro Meyer in Mexico City with the support of World Press Photo.

Santiago is member of Paradocs-photo cooperative based in Quito, where he develop personal and collective photo projects and publish books of Ecuadorian photographers.
About his project Santiago says:
“In Montegrande, Province of Buenos Aires held The Eleventh Convention for circus, juggling and street performances. Along five days in November appointment got about eight hundred participants from various Latin American countries to participate in workshops, lectures and evening shows in which their shows has shown the ability to hone their skills.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 + = единайсет