Изложби

пълно овъгление

изложба въглен/суха игла на Иван Благоев
Казвам се Джовани, Ванко, Ванката, Ваньо – избери си. Сега излагам въглени и сухи игли от последно време. Наскоро си ремонтирах офортната преса, което много ме радва (потривам щастливо омазани с мастило ръце.) Учил съм рисуване и графика, работя реклама. Дотук имам две изложби на фотографии и скици. Тази е третата.
Изложбата ще бъде подредена на 27 декември и ще си поседи в +това до 8 януари.
друго портфолио, не въглени


автопортрет

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× пет = 20