Изложби

Empty – Фотографска изложба Стефан Маринов

Фотографската изложба „Empty” на Стефан Маринов ще се открие на 11.04.2013 г. в 19 часа. Фотографският проект “Empty” се базира на концепцията за вътрешното усещане за празнота. Според голяма част от източните учения, именно пустотата на съзнанието е неговата най-висша форма на съществуване. Тази дефиниция е и основа на настоящия проект. Но тя не разбира в себе си липсата на интелектуален смисъл, а напротив – обхваща преодоляването на индивидуалното разбиране за него. С фотографския проект Empty целя да обърна внимание на красотата на усещането „Празнота” и да събудя у публиката му въпроса: „Възможно ли е тя да е най -„Пълното” човешко състояние?”.
“Празнотата не е независима същност, а е характеристика на формата, която я създава”
Tensin Gyatso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− две = 6