Презентации

Представяне

КОМПОЗИЦИОННИ И ФОРМООБРАЗУВАЩИ ФАКТОРИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОФИС МЕБЕЛИ И ИНТЕРИОР
Съвременният офис, като синтезиран образ на глобализацията, технологичния напредък и развитието на обществото и бизнеса, претърпява фундаментални промени през последните десетилетия. В книгата са разгледани предизвикателствата пред интериорния дизайн, породени от новите методи на работа, организационни структури и начини на сътрудничество между служителите.
Предложено е задълбочено теоретично изследване на функцията, конструкцията, материала, технологията, обективните условия на средата, цвета и модата като фактори, които оказват влияние върху композицията и формообразуването на мебелите и структурирането на интериорното пространство, допълнено с множество актуални примери от работата на водещи архитектурни и дизайнерски студия.

Изведеният концептуален модел, съдържащ методични указания за проектиране на офис мебели и интериор, е базиран на извлечените положителни практики в световен мащаб и цели достигане на иновативни резултати, които осигуряват необходимата гъвкавост, рационалност, естетичност и емоционалност на творческите решения.
Мирослава Петрова е преподавател по „Теория на композицията” и „Формообразуване” в катедра „Интериор и дизайн на мебели” в Лесотехническия университет – София. В професионалната си кариера е работила като дизайнер в няколко фирми производители на мебели и като главен редактор на списание „Мебелен дизайн”.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 − шест =