Срещи

Sofia Contemporary – Попитай артиста

Художниците, които гостуват в София в рамките на Близо, по-близо, заедно – уроци по съжителство, ще говорят пред публика за работата си в неформална среда. Домакини на разговорите ще бъдат куратори, критици и изследователи от София.
09 май: Йоргос Сапунцис / 19:00
Йоргос Сапунцис (роден през 1976г в Атина, Гърция) живее и работи в Берлин, Германия. Творчеството му се базира на скулптура/обект и пърформанс. Работите на Йоргос поставят под въпрос ролята на паметниците в демократичните общества. Той изследва границите на постоянството в историята и как то може да се разруши чрез предизвикване на различни символи.

Самостоятелните му изложби включват: “Deus Ex Machina”, Фестивал на изкуството в Копенхаген (2012); The Gadfly Festival, Westfälischer Kunstverein, Мюнстер, Германия (2012); “Videos and Picnic”, Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal-UÖ, Германия (2012); Galerie Isabella Bortolozzi, Берлин, Германия (2011), Fondazione Morra Greco, Неапол, Италия (2011), Freymond-Guth Fine Arts, Цюрих, Швейцария (2011); Loraini Alimantiri Gazonrouge, Атина, Гърция (2010), Музей за съвременно изкуство Кастия и Леон, Испания (2010) и “Hermes und der Pfau”, Щутгарт, Германия (2009). Последните му групови изложби през 2012г включват: “Terra Mediterranea – In Crisis”, Общински център за изкуства, Никозия; “Liebe ist kälter als das Kapital”, Kunsthaus Bregenz, Австрия; 1-во биенале в Монтевидео; “Video Violence”, Kunsthaus Dresden, Дрезден, Германия; “Nach Bonn – Eine Montage”, Kunstverein Bonn, Германия; „Demonstrationen”, Frankfurter Kunstverein, Франкфурт на Майн, Германия; “The Poster Show”, Gallery Carlier/Gebauer, Берлин, Германия.

The artists who will be in Sofia for Near, Closer, Together – Exercises for a Common Ground will be present to speak about their work with public in an environment of informal conversation. The conversations will be initated by some of the Sofia resident curators, writers and researchers.
09 May: Yorgos Sapountzis / 7 pm
Yorgos Sapountzis (born 1976 in Athens, Greece) works and lives in Berlin, Germany. He does both a mixture of sculpture/specific objects and event pieces. Yorgos’s work questions the role of monuments in democratic societies. He is exploring the limitations of permanence in history and how it can be subverted through a challenging of symbols and order.

His solo exhibitions include: “Deus Ex Machina”, Copenhagen Art Festival (CAF) (2012); The Gadfly Festival, Westfälischer Kunstverein, Münster, Germany (2012), “Videos and Picnic”, Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal-UÖ, Germany (2012), Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin, Germany (2011), Fondazione Morra Greco, Napoli, Italy (2011), Freymond-Guth Fine Arts, Zürich, Switzerland (2011); Loraini Alimantiri Gazonrouge, Athens, Greece (2010), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Spain (2010) and Hermes und der Pfau, Stuttgart, Germany (2009). His last group exhibitions in 2012 include: Terra Mediterranea – In Crisis, The Nicosia Municipal Arts Centre, Nicosia; Liebe ist kälter als das Kapital, Kunsthaus Bregenz, Austria; 1st Montevideo Biennial, Montevideo; Video Violence Kunsthaus Dresden, Dresden, Germany; Nach Bonn – Eine Montage, Kunstverein Bonn, Germany; Demonstrationen, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main, Germany; The Poster Show, Gallery Carlier/Gebauer, Berlin, Germany

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ девет = 11