Срещи

Sofia Contemporary – Попитай артиста

Художниците, които гостуват в София в рамките на Близо, по-близо, заедно – уроци по съжителство, ще говорят пред публика за работата си в неформална среда. Домакини на разговорите ще бъдат куратори, критици и изследователи от София.
11 май: Гюлсюн Карамустафа / 18:00
Гюлсюн Карамустафа (родена през 1946г в Анкара) живее и работи в Истанбул. Артистичната ѝ практика варира между живопис до видео. Работите на Гюлсюн оставят значителни следи, които отразяват социалните проблеми на турското общество през последните десетилетия – политически бунтове, женски затвори, миграция и културни различия.

Последните ѝ изложби включват “Talisman”, Rodeo, Истанбул, “The Apartment”, Национален музей за съвременно изкуство, Атина (2012) ),”Etiquette”, IFA, Щутгарт/Берлин (2011), “The Monument and the Child”, Академия за изящни изкуства, Виена (2010), “Memory of a Square”, Villa Stuck, Мюнхен (2006) и избрани групови изложби: “Dream and Reality”, Istanbul Modern (2011), “Starter”, Arter (2010), “Strange and Close”, Van Abbe Museum, (2009). Карамустафа е участвала в 3-тото Сингапурско биенале “Open House” (2011), както и в ARSENALE 2012: Първото киевско международно биенале.

The artists who will be in Sofia for Near, Closer, Together – Exercises for a Common Ground will be present to speak about their work with public in an environment of informal conversation. The conversations will be initated by some of the Sofia resident curators, writers and researchers.
11 May: Gülsün Karamustafa / 6 pm
Gülsün Karamustafa (b.1946, Ankara) lives and works in Istanbul. Her practice varies from painting to film making and has created significant landmarks throughout her life that reflect the social issues Turkish society has confronted throughout the decades- political uprisings, women’s prisons, migration and cultural differences.

Recent solo exhibitions include “Talisman”, Rodeo, Istanbul, 2013, “The Apartment”, National Museum of Contemporary Art, Athens (2012),”Etiquette”, IFA, Stuttgart/Berlin (2011), “The Monument and the Child”, Academy of Fine Arts, Vienna (2010), “Memory of a Square”, Villa Stuck, Munich (2006) and selected group exhibitions: “Dream and Reality”, Istanbul Modern (2011), “Starter”, Arter (2010), “Strange and Close”, Van Abbe Museum, (2009). Karamustafa has participated in the international biennials: 3rd Singapore Biennale “Open House” (2011) as well as ARSENALE 2012: The First Kiev International Biennale.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


три × = 15