plustova

закачалки от PUNKT / 100 лв.

изработени от: работилница ПУНКТ
закачалки
Закачалките на ПУНКТ са различни, уникални и хитри. Жалко че изпуснахте тази с автоматите “Мarker”, но понеже всяка е единствена ако изберете от тези, които остават, никой няма да има като вашата. Можете да ги видите в +това на Марин Дринов 30.