plustova

Осветление

лампа със светодиодна крушка / 140 лв.

стояща лампа / 700 лв.

лампа за четене / 350 лв.

VIL2 лампа / 75 лв.

лампа с 4 крушки / 140 лв.

XIIL лампа / 75 лв.

прожектор / 91 лв.

стояща лампа / 182 лв.

лампа VIL1 / 45 лв.

висящи лампи / 91 лв.